Kawa to legalny Narkotyk

Kawa to legalny narkotyk

Ziarna kawy są używane przez człowieka od wieków.
Głównym składnikiem kawy odpowiedzialnym za biologiczne efekty jej działania jest kofeina. Stosowana okazyjnie lub w małych ilościach może mieć korzystny wpływ na zdrowie i funkcjonowanie człowieka. Dowiedziono pewnego korzystnego wpływu kofeiny jako lekarstwa, szczególnie w chorobach neurodegeneracyjnych. Kofeina jako używka może poprawiać wiele aspektów codziennego funkcjonowania organizmu.
Jednak w większych dawkach, zażywanych regularnie, kofeina powoduje tolerancję i objawy abstynencyjne.
Ponieważ używanie jej jest powszechne w populacji, pewna jej część może się od niej uzależnić. Celem pracy było przekrojowe pokazanie spożywania kofeiny jako używki, jako substancji o potencjalnie medycznych właściwościach oraz substancji, mogącej powodować uzależnienie być może na skalę populacyjną.

“Kawa — lekarstwo, używka i narkotyk” – Psychiatria 2020;17(4):237-246.

Ważne ostrzeżenie!

Kofeina w kawie, a uzależnienie

Opis metody
Autorzy artykułu “Kawa — lekarstwo, używka i narkotyk” dokonali przeglądu piśmiennictwa, wyszukując w baziach PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov /pubmed) oraz Web of Science (www.webofknowledge.com) prace według słów kluczowych: „kofeina” i „kawa”.
Analizę prowadzono w aspekcie charakterystyki kofeiny jako substancji czynnej biologicznie, substancji uzależniającej i substancji o potencjalnym działaniu klinicznym.

Jak piszą autorzy w cytowanym artykule, spożywanie dużej ilości kawy i tym samym dużej ilości kofeiny jest związane ze stymulacją jądra półleżącego i może prowadzić do uzależnienia.
Tolerancja na działanie kofeiny rozwija się szybko; 400 mg kofeiny powoduje zaburzenia snu przez siedem dni.
Współcześnie jako ilości spożywanej kofeiny, przy którym
można mówić o nadużywaniu kofeiny, czyli kofeinizmie mogącym prowadzić do objawów uzależnienia, przyjmuje się dawkę 600–750 mg/dobę. Odpowiada to średnio wypijaniu
3–6 kaw dziennie.
Robusta zawiera ok. 180 mg kofeiny w 1 filiżance kawy, natomiast Arabika ok. 100 mg.

Problem uzależnienia
czyli tolerancji i objawów abstynencyjnych, pojawia się, kiedy spożywanie kofeiny jest ciągłe.
W takiej sytuacji przerwanie spożywania kofeiny może prowadzić do objawów abstynencyjnych w postaci pogorszenia procesów poznawczych, pogorszenia sprawności, drażliwości albo spadku nastroju.
Jeżeli objawy te pojawiają się rano już po obudzeniu, w praktyce oznacza to występowanie porannych objawów abstynencyjnych u osób, które mogą nie spodziewać się u siebie objawów uzależnienia.
Osoby te mogą mieć odczucie, że ich złe samopoczucie jest pierwotne, a kofeina pomaga im to zmienić.
Tymczasem są oni uzależnieni od kofeiny i cierpią na objawy abstynencyjne, dopóki nie spożyją pierwszej dawki.
Duże dawki kofeiny, odpowiadające nadużywaniu kofeiny (600–750 mg/d.) mogą aktywować również jądro półleżące i działać stymulująco podobnie jak amfetamina, prowadząc do objawów uzależnienia.

Kofeina w kawie a sen
Sen jest jedną z funkcji najbardziej wrażliwych na wpływ kawy i kofeiny.
W systematycznym przeglądzie literatury wykonanym przez Clark i wsp. [2] oceniano wpływ spożywania kofeiny na sen.
Wykazano, że kofeina zazwyczaj wydłuża oczekiwanie na zaśnięcie, zmniejsza całkowity czas snu i efektywność snu oraz pogarsza subiektywną jakość snu.”
Ponadto ustalono, że sen starszych dorosłych jest bardziej wrażliwy na kofeinę w porównaniu z grupą młodszych dorosłych. Wyraźne indywidualne różnice występują również u młodych ludzi, a wyniki badań genetycznych potwierdziły istnienie funkcjonalnych polimorfizmów genów zaangażowanych w neurotransmisję i metabolizm adenozyny.

Kofeina jest nie tylko w kawie
Koncerny produkujące napoje takie jak energetyki i colę próbują uzależnić swoich odbiorców od cukru i właśnie kofeiny.
Ale o tym sami poszukajcie więcej informacji w Internecie…

Kofeina w coli

Więcej o tym jak pić kawę aby się prawidłowo wysypiać >w tym artykule
>Tutaj o szkodliwych substancjach w kawie

Konkluzja
Czy powyższe cytaty i opisy uzależnienia kofeinowego brzmią znajomo do uzależnień alkoholowych i narkotykowych?
Według naukowców to niemal identyczna forma uzależnienia.
Autorzy opracowania wysuwają tezę, iż regularne spożywanie kawy w większych dawkach może prowadzić do objawów uzależnienia.

Do Ciebie drogi Czytelniku należy wybór,
czy nadal chcesz być kawowym narkomanem?

Literatura
[1] “Kawa — lekarstwo, używka i narkotyk”
Autorzy: Stanisław Surma, Monika Romańczyk, Joanna Fojcik, Marek Krzystanek.
Wydawnictwo: Psychiatria 2020;17(4):237-246.

[2] Clark I, Landolt HP. Coffee, caffeine, and sleep: a systematic review
of epidemiological studies and randomized controlled trials
. Sleep
Med Rev. 2017; 31: 70–78, doi: 10.1016/j.smrv.2016.01.006,
indexed in Pubmed: 26899133.


PoZdrawiam
#KrzysztofBarista
Wacławek