Kawa NieZdrowa

Kawa jest naszym ulubionym napojem ponieważ daje nam poczucie szczęścia, dodatkowej „mocy czy chwili dla siebie ale…
też mocno uzależnia i nie jest do końca zdrowa…

Jak kawa potrafi być niezdrowa odczułem boleśnie na własnej wątrobie na początku lat 2000 kiedy to piłem po kilka filiżanek dziennie „kawy” rozpuszczalnej...

Zgłosiłem się wówczas do lekarza z problemem leżącym mi na wątrobie.
Ten zapytał co jem i piję, po czym zalecił mi… odstawienie kawy rozpuszczalnej, zalecając picie maksymalnie jednej kawy naturalnej dziennie.

O tym co jest w kawie rozpuszczalnej pisałem w artykule o jakości kawy >Kawa Speciality vs Lavazza
Krótki cytat z tego tekstu: „…Kawy poza wszelkimi standardami – poniżej 39 punktów, czytaj spleśniałe, uszkodzone, niedojrzałe ziarna, lądują jako tzw. wsad do kaw mielonych i rozpuszczalnych….

Cóż, daje do myślenia, nieprawdaż?
Ale to początek wyliczanki!
Zanim sięgniesz po kolejną filiżankę swojej ulubionej „kawusi” zobacz jak wygląda dalsza lista szkodliwych substancji w kawie.

WAŻNA UWAGA!
Jeśli pijesz kawę i nie chcesz się bardziej zdenerwować, sugeruję zakończyć lekturę tego tekstu.
Dla równowagi możesz przeczytać >o zdrowotnych aspektach picia kawy po czym wrócić do tego artykułu.

Jakie szkodliwe substancje znajdują się w każdej kawie?

NieZdrowa Kawa
Szkodliwe substancje w kawie

Wiele badań wykazało, że kawa jest potencjalnym źródłem niektórych niepożądanych i toksycznych składników, takich jak ochratoksyna A, Furan, metale ciężkie.
Kilka związków pochodzących z zanieczyszczenia mikrobiologicznego, takich jak okratoksyna A czy aminy biogenne, pestycydy, akryloamid, furan i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne(PAH) wzbudziło obawy organów ds. zdrowia, takich jak Food i Leków (FDA), Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Oto toksyczna „piątka” kawy

 1. Okratoksyna A pochodząca z zanieczyszczenia kawowca pleśnią.
  Można jej uniknąć poprzez staranne zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie kawy, co przekłada się na dobrą jakość. W Unii Europejskiej rozporządzenie 1881/2006 stanowi, że dla kaw palonych maksymalny limit wynosi 5 µg na kg.
 2. Pestycydy zawierają dużą liczbę substancji należących do różnych grup chemicznych, które służą do zwalczania chorób roślin, szkodników lub chwastów. Mogą być neurotoksyczne lub hamować istotne reakcje metaboliczne u żywych istot, celując w różne mechanizmy, a poszczególne pestycydy wykazują różne poziomy toksyczności. W celu ochrony bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wynikających ze stosowania pestycydów podczas produkcji kawy, wiele krajów objęło te chemikalia ścisłym prawodawstwem i nadzorem. W Stanach Zjednoczonych FDA ustala maksymalną ilość pestycydu, który może pozostać w żywności, w ramach procesu regulacji pestycydów. Obecnie FDA podaje limity tolerancji dla około 43 pestycydów w kawie. W Japonii maksymalne tolerowane limity pozostałości należą do najniższych (często 0,01 ppm).
 3. Furan, Akryloamid i WWA pochodzą z reakcji zachodzących podczas palenia, a dokładniej reakcji Maillarda i pirolizy 33 , amerykańska FDA (FDA, 2016) poinformowała, że ​​kawa jest istotnym źródłem narażenia na akrylamid u dorosłych, a zalecana przez Komisję Europejską wartość orientacyjna to 450 µg akryloamidu na kg palonej i mielonej kawy, poziom, który jest ogólnie osiągalny dla produktów handlowych.
  Furan, hydroksymetylofurfural (HMF) i furfural są heterocyklicznymi cząsteczkami o niskiej masie cząsteczkowej z pierścieniem furanowym i wspólnym potencjalnym działaniem rakotwórczym. Furan został sklasyfikowany jako potencjalny czynnik rakotwórczy (grupa 2B) przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC).
  W kawie związki te powstają podczas etapu prażenia głównie poprzez degradację termiczną/reakcję Maillarda cukrów redukujących, samodzielnie lub w połączeniu z aminokwasami lub poprzez degradację termiczną aminokwasów.
 4. WWA, z których benzo[a]piren jest najbardziej istotny z punktu widzenia toksyczności, może powstawać w kawie i innych produktach spożywczych, które są mocno palone lub narażone na bardzo wysokie temperatury. Związek ten jest klasyfikowany przez IARC jako prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi. Jednak poziom narażenia na WWA z kawy jest niski i mieści się w bezpiecznych granicach wyznaczonych przez agencje międzynarodowe.
 5. Aminy biogenne to organiczne zasady o niskiej masie cząsteczkowej, które uczestniczą w normalnych procesach metabolicznych roślin, mikroorganizmów i zwierząt. Są produkowane w organizmie i mogą być również dostarczane z dietą oraz z flory bakteryjnej jelit; jednak w wysokich stężeniach mogą stanowić zagrożenie toksykologiczne. Przykłady obejmują histydynę, tyraminę, tryptaminę, kadawerynę i putrescynę. Histydyna jest najbardziej toksyczna i wiąże się z działaniem hipotensyjnym i bólami głowy. Putrescyna, kadaweryna i tyramina wydają się być toksyczne w wyższych dawkach u zwierząt, ale indywidualna wrażliwość na te związki u ludzi jest bardzo zróżnicowana i powoduje różne reakcje. W kawie aminy biogenne powstają w wyniku działania enzymów drobnoustrojowych na aminokwasy podczas procesów fermentacyjnych, sugerujące niewłaściwe przechowywanie lub niskiej jakości sfermentowane nasiona. Palenie kawy może dekoniugować i zwiększać ilość niektórych wolnych amin biogennych, podczas gdy większość innych amin ulega degradacji.

Konkluzja

Opisałem tylko podstawowe szkodliwe składniki obecne w kawie oraz ryzyko związane z ich spożywaniem.

Mimo że ryzyko związane z konsumpcją kawy przewyższa korzyści zdrowotne konsumenta, powinniśmy zachować zdrowy rozsądek aby:

1) nie przesadzać z ilością wypitych kaw dziennie (osobiście na dzień 02.02.2022 skłaniam się do max 2-3 filiżanek dziennie),
2) nie przywiązywać do jednego producenta/palarni/plantacji kawy, lecz różnicować źródła naszej kofeiny.

Zabiegam również o badania laboratoryjne nad kawami dostępnymi na polskim rynku aby zbadać stopień stężenia szkodliwych składników w naszym od niedawna „narodowym napojem Polaków” (poza napojem produkowanym głównie z ziemniaka ;).

Przeczytaj koniecznie >artykuł o kawie który wpłynie prozdrowotnie na funkcjonowanie Twojego organizmu.

Źródła
>>IP Journal of Nutrition, Metabolism and Health Science
>>https://www.researchgate.net/publication/281588082
>>https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1816604

Pozdrawiam,
#KrzysztofBarista Wacławek

#KrzysztofBarista Wacławek
Zamów Event z Baristą
Scroll to Top